Wiekiem i odpowiadającymi mu potrzebami rozwojowymi dziecka.