Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Instytut Książki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej wielki-czlowiek.pl.

Data publikacji strony internetowej:  . Data ostatniej dużej aktualizacji: 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Gabrieli Dul, mailowo – g.dul@instytutksiazki.pl lub telefonicznie – 12 61 71 900.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Instytutu Książki w Krakowie:

Ochrona jest całodobowa, drzwi, furtka i bramy wjazdowe są zamknięte. Wejście lub wjazd wymaga otwarcia przez ochronę lub sekretarkę w godzinach pracy Instytutu. Budynek biurowo-administracyjny wyposażony jest w urządzenie – schodołaz przeznaczony do wejścia dla osób niesprawnych ruchowo ale wyłącznie na parter. Kolegium Tłumaczy posiada windę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie posiadamy pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiadamy dwa miejsca parkingowe  wydzielone i oznaczone, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Nie ma przeszkód dla wstępu z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Biuro Instytutu Książki w Warszawie:

Wejście do budynku w którym znajduje się biuro Instytutu Książki przy ul. Foksal 17 jest możliwe po wejściu do bramy budynku (bezpośrednio z ulicy), dostęp do klatki schodowej jest ograniczony przez domofon – otwarcie drzwi do budynku wymaga posiadania karty dostępu lub bezpośredniego połączenia się z pracownikiem biura w celu zwolnienia zamka. Biuro Instytutu znajduje się na II piętrze – można dostać się do niego bezpośrednio z klatki schodowej po schodach lub windą. Winda znajduje się na poziomie S (poniżej parteru). Aby dostać się do windy należy pokonać jeden schodek w dół lub skorzystać z pochylni. Pochylnia znajduje się na poziomie S, kąt pochylenia wynosi 10 stopni co pozwala na bezpieczny zjazd do windy.  W budynku nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnej. W pobliżu budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – 2 w odległości około 30 m, 1 w odległości około 60 m. Nie ma przeszkód dla wstępu z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.