Czytanie tak naturalne jak oddychanie

Jak wprowadzać dzieci w świat książek? Jaką rolę pełnią rodzice w rozbudzaniu miłości do czytania, a jaką nauczyciele i bibliotekarze? Dlaczego dziś mówi się, że to ojcowie mają większy wpływ na czytelnictwo dzieci? Jakie są najważniejsze momenty w przygodzie dziecka z czytaniem?

Na te i inne pytania próbujemy odpowiedzieć wspólnie z z Martą Lipczyńską, właścicielką wydawnictwa Hokus-Pokus i redaktor naczelną kwartalnika o literaturze dla dzieci i młodzieży „Ryms”. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia wywiadu!