Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dzieckaWarsztaty dla najmłodszych.