Kopia Kopia Gdy dziecku dajesz książkę, zbroisz jego serce, A duszy, jak ptakowi, świetne przypniesz skrzydła.