Co się dzieje, gdy czytasz dziecku?

Dziś kolejna porcja wiedzy w ramach cyklu „Co się dzieje, gdy czytasz dziecku?”.
Nie tylko małe dzieci potrzebują rytuałów czytania! Czytanie książek ma ogromny wpływ na rozwój dzieciaków od 6. do 10. roku życia, ponieważ:

– ułatwia poznanie nowej rzeczywistości, jaką jest edukacja szkolna,

– pozwala rozwijać hobby, zainteresowania i zaspokoić ciekawość dziecka w każdej dziedzinie,

– ułatwia przyswajanie wiedzy i zapamiętywanie,

– wzbogaca słownictwo,

– rozwija umiejętność swobodnego wypowiadania się i myślenia,

– wzmacnia relację rodzica z dzieckiem,

– pomaga rodzicowi zrozumieć emocjonalny i społeczny rozwój swojego dziecka i nadać mu właściwy kierunek,

– rozbudza i kształtuje wrażliwość emocjonalną,

– daje wewnętrzną siłę do radzenia sobie z trudnościami i regulowania własnych emocji,

– rozwija osobowość dziecka i poczucie własnej wartości,

– poprzez historie książkowych bohaterów uczy dziecko rozumienia własnej osoby i oceniania swojego zachowania z moralnego punktu widzenia.