Czytam, rozumiem!

Czytanie ze zrozumieniem to niezwykle ważna umiejętność w życiu każdego człowieka, pozwala bowiem na przyswojenie najważniejszych dla czytelnika informacji. Jest niezbędna nie tylko w szkole i w pracy, ale także w sprawach codziennych, na przykład podczas podpisywania umów czy czytania regulaminów. Z tego właśnie powodu powinieneś ćwiczyć tę umiejętność ze swoim dzieckiem już od najmłodszych lat życia.

Czytać, aby zrozumieć
Samo przeczytanie tekstu nie oznacza jeszcze jego zrozumienia. Nie wystarczy bowiem jedynie odczytać występujące w nim litery i słowa. Konieczne jest także rozszyfrowanie ich sensu, zgodnego z zamysłem autora. Oczywiście dzieci uczą się czytania ze zrozumieniem w szkole, jest to jednak na tyle ważna umiejętność, że warto ćwiczyć ją ze swoją pociechą także w domu. Jakie ćwiczenia pomogą młodemu czytelnikowi lepiej przyswoić zawarte w tekście informacje?

Kto pyta, nie błądzi
Zanim dziecko przystąpi do czytania, zadaj mu cztery pytania. Postaraj się, aby odpowiedzi na trzy z nich można było odnaleźć w tekście. Czwarte pytanie powinno dotyczyć kwestii, na temat której nie znajdziemy wiadomości w treści. Sprawi to, że młody czytelnik, próbując szukać rozwiązania ostatniego zadania, zacznie dokładniej analizować zapisane słowa, zanim stwierdzi, że brakuje w nich informacji na interesujący go temat. Metoda ta często wykorzystywana jest w podręcznikach do nauki języka obcego.

Wartościowanie informacji
Wraz z tekstem daj dziecku trzy pisaki lub kredki o kolorach czerwonym, pomarańczowym i zielonym. Poproś, aby barwą zieloną zaznaczyło ważne jego zdaniem informacje, pomarańczową ważniejsze, a czerwoną najważniejsze. Dzięki temu ćwiczeniu młody czytelnik nauczy się segregować treści pod względem ich istotności w prawidłowym zrozumieniu sensu tekstu.

Rozmowa o czytanym tekście
Bardzo ważna jest też rozmowa na temat czytanej książki. Możemy poprosić dziecko, aby własnymi słowami opowiedziało nam o tym, co ostatnio przeczytało, a nawet spróbowało streścić całą lekturę w kilku zdaniach. Młody czytelnik będzie musiał wówczas zastanowić się nad tym, co autor chciał przekazać swoim czytelnikom i nauczy się wyciągać wnioski z całości treści. Możecie też porozmawiać wspólnie o tekście w taki sposób, aby dziecko podzieliło się własną opinią na jego temat i powiedziało, jakie wiadomości są najważniejsze dla niego samego.

Czytanie ze zrozumieniem to bardzo ważna umiejętność dla każdego człowieka. Warto więc ćwiczyć ją wspólnie ze swoją pociechą, tym bardziej, że jest to również świetny sposób na zabawę i wspólne spędzanie czasu.