Jubileusz Joanny Papuzińskiej

W piątek 11 stycznia w Bibliotece na Koszykowej odbył się uroczysty jubileusz z okazji osiemdziesiątych urodzin profesor Joanny Papuzińskiej, dobrze znanej czytelnikom „Pierwszych wierszy dla…” dzięki „Kotkom”.

 

Uroczystość przebiegła w sympatycznej, rodzinnej atmosferze. Wzięli w niej udział przyjaciele pani profesor, przedstawiciele środowiska literackiego, bibliotekarskiego, dziennikarskiego, a także jej uczniowie. Wszyscy zgodnie podkreślali, że miała i nadal ma ogromny wpływ na całe pokolenia twórców. Nie zabrakło urodzinowego tortu i uroczystego toastu.

Joanna Papuzińska to wybitna autorka książek dla dzieci, opowiadań, baśni i wierszy, znawca i popularyzator literatury dla dzieci i młodzieży oraz problemów biblioteki, książki i czytelnictwa, wieloletnia profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autorka szeregu studiów i monografii, m.in.: Inicjacje literackieZatopione królestwoDrukowaną ścieżkąMój bajarzDerliczek, czyli wędrówki literackie.

Jej książki dla dzieci weszły na stałe do kanonu literatury narodowej, m.in. Nasza mama czarodziejka, Rokiś, Wędrowcy, Chwilki dla Emilki, Darowane kreski. Z inicjatywy profesor Papuzińskiej zostało powołane czasopismo „Guliwer”. Znalazła się ona także wśród członków-założycieli Polskiej Sekcji IBBY.

Za wybitne osiągnięcia literackie otrzymała wiele nagród, m.in. Medal Polskiej Sekcji IBBY, Złoty Medal „Gloria Artis”, Order Uśmiechu, Nagrodę Literacką m.st. Warszawy za książkę Asiunia.

Podczas benefisu pani profesor nie zabrakło przedstawicieli Instytutu Książki, którzy wręczyli Joannie Papuzińskiej kwiaty. Jeszcze raz składamy pani profesor serdeczne życzenia!

A dla naszych najmłodszych czytelników Joanna Papuzińska przesłała specjalne pozdrowienia!