Mała książka – wielki człowiek na oddziałach położniczych

Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już 

od pierwszych miesięcy życia dziecka. Została przygotowana w związku z ogólnopolską akcją „Książką połączeni”, w ramach której młodzi rodzice na oddziałach położniczych otrzymają wyjątkowe „wyprawki czytelnicze”.