Nasze Wyprawki Czytelnicze w czeskich bibliotekach

Nasze Wyprawki Czytelnicze przygotowane w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek” trafiły ostatnio także do czeskich bibliotek.
Antologię „Pierwsze wiersze dla…”, broszurę informacyjną dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” oraz Kartę Małego Czytelnika otrzymają dzieci, które wraz z rodzicami odwiedzą biblioteki w Karwinie, Stonawie, Czeskim Cieszynie i Mostach koło Jabłonkowa. Wyprawki rozdawane są m.in. podczas spotkań i wydarzeń realizowanych w ramach czeskiej, ogólnokrajowej kampanii „Bookstart – książka na start”, której celem jest zachęcanie rodziców do częstego odwiedzania biblioteki wraz z dziećmi.

Bardzo cieszymy się, że Wyprawki Czytelnicze przygotowane przez Instytut Ksiażki trafią do polskich dzieci także poza granicami naszego kraju i przyczynią się do rozbudzania ich pasji do czytania!

fot. biblioteka w Karwinie