Książka jest darem. Dariusz Jaworski w Polskim Radiu Dzieciom opowie o roli czytania w życiu dziecka

Dziś o godzinie 17.00 dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski w audycji „Mini Eureka” na antenie rozgłośni Polskie Radio Dzieciom opowie o roli czytania w życiu dziecka, o tym, dlaczego kluczowe znaczenie w krzewieniu czytelnictwa mają rodzice, opiekunowie i nauczyciele, a także o proczytelniczej działalności Instytutu.

Dyrektor Jaworski przybliży słuchaczom najważniejsze prodziecięce działania Instytutu Książki: program „Książką połączeni”, kampanię „Mała książka – wielki człowiek” i książkę Pierwsze wiersze dla…, która trafi do wszystkich rodziców noworodków w Polsce (niedawno 360 tys. egzemplarzy książki wyjechało z drukarni).

Promocja czytelnictwa jest jedną z głównych misji Instytutu i to właśnie programy, w których kładzie się nacisk na czytanie dzieciom i zaszczepianie w nich miłości do książek, stanowią jeden z filarów naszej działalności.