Wyprawka Czytelnicza
dla Pierwszoklasisty

noworodki


Trzeci etap kampanii „Mała książka – wielki człowiek” został przygotowany z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Za sprawą przygotowanej specjalnie dla nich książki chcemy zaprosić pierwszoklasistów do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpana z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.

Pierwsza edycja projektu rozpocznie się w jesienią 2020 roku w szkołach podstawowych w całej Polsce,  w których wszystkim pierwszoklasistom zostaną przekazane przygotowane specjalnie dla nich Wyprawki Czytelnicze.

Zasady realizacji projektu:

  1. Każda szkoła podstawowa otrzymuje nieodpłatnie Wyprawki Czytelnicze, w skład których wchodzą: książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców
    i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet (Wyprawki będą docierać do szkół w październiku i na początku listopada).
  2. Szkoła odpowiada za przekazanie pierwszoklasistom Wyprawek Czytelniczych w wybrany przez siebie sposób, np. podczas pasowania na ucznia lub podczas pierwszej wizyty w bibliotece. Zwracam się z prośbą, aby w miarę możliwości przekazanie Wyprawek pierwszoklasistom miało uroczysty charakter.
  3. Drogą mailową zostanie szkole przekazany pakiet materiałów (pomoce dla nauczycieli, pomysły na przekazanie książek). Te oraz inne materiały można znaleźć poniżej. Zachęcamy do korzystania.

Projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek Wyprawka dla Pierwszaka” ma charakter ogólnopolski i jest w całości finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tym samym jest bezpłatny zarówno dla szkół, jak i samych dzieci.

Szkoły nie muszą zgłaszać się do udziału w projekcie. Wysyłka pakietów zawierających Wyprawki Czytelnicze do każdej ze szkół odbędzie się na podstawie danych o liczbie uczniów w oddziałach klas pierwszych zgromadzonych w bazie Systemu Informacji Oświatowej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Informacje na temat liczby uczniów zostaną pozyskane w pierwszych dniach października br., dlatego też przypominamy o bieżącym aktualizowaniu danych w systemie.

Co więcej, każdy pakiet zostanie powiększony o kilka dodatkowych egzemplarzy Wyprawek, które powinny przede wszystkim stanowić rezerwę szkoły na wypadek dojścia nowych uczniów do klas pierwszych. Dodatkowe egzemplarze mogą również służyć nauczycielom i bibliotekarzom w przygotowaniu zajęć bądź zostać włączone w zasób biblioteki szkolnej.

Szczegółowe informacje zostaną rozesłane do dyrektorów szkół w połowie września br. Przez trzy kolejne miesiące, od października do grudnia br. zewnętrzna firma będzie dystrybuować do szkół pakiety Wyprawek Czytelniczych.

Wyprawka Czytelnicza

  • „Pierwsze abecadło” – antologia tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych, m.in.: M. Musierowicz, A. Onichimowskiej, R. Kosika, A. Fredry, J. Twardowskiego, Terakowskiej i innych, w opracowaniu graficznym wybitnej ilustratorki Iwony Chmielewskiej;
  • „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” – broszura, która jest poradnikiem dla rodziców i opiekunów podpowiadającym, jak wspierać dziecko w nauce czytania, jak również zbiorem pomysłów na zabawy dla dzieci i aktywności związane z tekstami z książki;
  • Kreatywny alfabet – plakat z literami do wycinania, który ma wspomóc naukę alfabetu i czytania.

Więcej o Wyprawce można przeczytać tutaj.

Materiały do pobrania

Kontakt w sprawie projektu dla pierwszoklasistów

wyprawki@instytutksiazki.pl

Kontakt dla mediów:

Łukasz Jarocki – rzecznik prasowy Instytutu Książki
(+48) 505 245 803
l.jarocki@instytutksiazki.pl