Wyprawka Czytelnicza
dla Pierwszoklasisty

noworodki

Trzeci etap kampanii został przygotowany z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Za sprawą przygotowanej specjalnie dla nich książki chcemy zaprosić pierwszoklasistów do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpana z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.

Projekt rozpoczniemy w październiku 2020 roku w szkołach podstawowych w całej Polsce, przekazując wszystkim pierwszoklasistom przygotowane dla nich Wyprawki Czytelnicze.

Projekt jest całkowicie bezpłatny, zarówno dla szkół, jak i uczniów. Instytut Książki pokrywa również koszty wysyłki wszystkich materiałów.

Szkoły nie muszą się zgłaszać do projektu, książki i materiały będą przekazane na podstawie aktualnej listy z liczbą uczniów klas pierwszych, która zostanie nam udostępniona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkoły nie są również zobowiązane do przesyłania raportów z realizacji projektu.

Projekt „Mała książka – wielki człowiek” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Kontakt w sprawie projektu dla pierwszoklasistów

Agnieszka Błażewicz
a.blazewicz@instytutksiazki.pl

Ewelina Ewertowska
e.ewertowska@instytutksiazki.pl

Kontakt dla mediów:

Łukasz Jarocki – rzecznik prasowy Instytutu Książki
(+48) 505 245 803
l.jarocki@instytutksiazki.pl