Pierwszoklasiści

Trzeci etap kampanii „Mała książka – wielki człowiek” został przygotowany z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Za sprawą przygotowanej specjalnie dla nich książki chcemy zaprosić pierwszoklasistów do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpana z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.

Wyprawki Czytelnicze dla pierwszoklasistów zostają przekazane do wszystkich szkół podstawowych w Polsce, które mają oddziały klas pierwszych.

Wyprawka Czytelnicza

 • Książka Wnuczka antykwariusza autorstwa Justyny Bednarek, w opracowaniu graficznym wybitnej ilustratorki Emilii Dziubak
 • Broszura Kochasz? Czytaj razem z dzieckiem – poradnik dla rodziców i opiekunów podpowiadającym, jak wspierać dziecko w nauce czytania i wykorzystywać moc płynącą z książek.

Projekt jest całkowicie bezpłatny, zarówno dla szkół, jak i uczniów. Instytut Książki pokrywa również koszty wysyłki wszystkich materiałów. Szkoły nie muszą zgłaszać swojego udziału w projekcie, nie są również zobowiązane do przesyłania raportów z realizacji projektu.

Zasady realizacji projektu:

 1. Każda szkoła podstawowa otrzymuje nieodpłatnie Wyprawki Czytelnicze, w skład których wchodzą: książka Wnuczka antykwariusza oraz broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów Kochasz? Czytaj razem z dzieckiem.
 2. Szkoła odpowiada za przekazanie pierwszoklasistom Wyprawek Czytelniczych w wybrany przez siebie sposób, np. podczas pasowania na ucznia lub podczas pierwszej wizyty w bibliotece. Zwracam się z prośbą, aby w miarę możliwości przekazanie Wyprawek pierwszoklasistom miało uroczysty charakter.
 3. Chcesz by wręczenie książek było dla dzieci niezapomnianym przeżyciem? Skorzystaj z naszych wskazówek!

Czytanie w wieku 7-9 lat

 • ułatwia przyswajanie wiedzy i naukę w szkole
 • pozwala rozwijać zainteresowania i zaspokajać ciekawość dziecka
 • wzbogaca słownictwo i umiejętność swobodnego wypowiadania się
 • wzmacnia relację rodzica z dzieckiem
 • kształtuje wrażliwość emocjonalną
 • rozwija osobowość i poczucie własnej wartości
 • pomaga zrozumieć siebie i innych ludzi