A kto czyta w Twoim domu?

Odwieczny pojedynek! Kto bardziej sprawdza się w czytaniu dziecku – mama czy tata?

Niezależnie od wyniku, trzeba pamiętać, iż czytanie ma nieoceniony udział w rozwoju osobowości!

Czytanie z rodzicami i wspólna dyskusja o tematach poruszonych w książce, rozbudza i kształtuje wrażliwość emocjonalną dziecka oraz daje wewnętrzną siłę do radzenia sobie z trudnościami.