Czytanie rozwija!

Kontakt z książką jest niezwykle ważny dla kilkumiesięcznego dziecka! Wspólne oglądanie kolorowych ilustracji stymuluje wzrok i wspiera rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej.  

To nie wszystko! Czy wiesz, że nawet kilkuminutowe czytanie spokojnym głosem uspokaja dziecko, pozwala budować poczucie przewidywalności i przynależności do rodziny.