Bibliotekarze o projekcie: Gorzyce Wielkie

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii, której organizatorem jest Instytut Książki. Od września 2019 roku w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek”  zapraszaliśmy dzieci w wieku od 3 do 6 lat do odebrania Wyprawki Czytelniczej. Projekt wniósł ogromną ilość pozytywnej energii, dzieci były bardzo zadowolone, a zbieranie naklejek spotkało się nierzadko z wielkimi emocjami. 

Każdy przedszkolak, który przyszedł z rodzicem do Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich lub do filii bibliotecznej w Daniszynie, Lewkowie, Sobótce, Wysocku Wielkim, Lamkach, Wtórku, Franklinowie, Topoli Małej oraz Szczurach otrzymał Wyprawkę Czytelniczą. Dzieci odebrały książkę „Pierwsze czytanki dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek. Po uzbieraniu dziesięciu nalepek, które dziecko otrzymywało za każdą wizytę w bibliotece i wypożyczenie choć jednej książki z księgozbioru dziecięcego, przedszkolak został uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego zainteresowania czytelnicze. W wyprawce znaleźli coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – broszurę informacyjną „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki”.

Gminna Biblioteka w Gorzycach Wielkich oraz jej 9 filii bibliotecznych łącznie wydały 299 wyprawek czytelniczych.  Dzieci, które przyszły odebrać darmowy pakiet, jeśli jeszcze nie były zapisane stały się czytelnikami biblioteki.  Książka, którą dziecko mogło zabrać na zawsze do domu, była bardzo miłą niespodzianką i wywoływała uśmiech oraz radość u przedszkolaków. Karta z naklejkami z kolei dostarczyła wiele uciechy dla małych czytelników i była  doskonałym elementem motywacyjnym. Dla przedszkolaka otrzymanie naklejki to chwila dumy i radości. Kampania budzi pozytywne emocje zarówno u dzieci jak i u ich opiekunów.

– Uważam, ze projekt sprawił, że zwiększyła się liczba czytelników, zarówno tych najmłodszych, jak i ich rodziców. Podczas promocji przedsięwzięcia zanosiliśmy materiały do przedszkoli i wręczaliśmy każdemu dziecku ulotkę informującej o projekcie. Dzięki temu część rodziców po raz pierwszy odwiedziła nasze biblioteki, a co za tym idzie – część z nich wypożyczyła nawet dla siebie pierwszą książkę i zapisała się do biblioteki – mówi Małgorzata Szyszka, koordynator projektu.

Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają.

Nasze biblioteki w dalszym ciągu będą kontynuować projekt, czekając na nowych czytelników, którzy odkryją fascynujący świat książek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich

Zdjęcie: Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich