Książka na dobry start w życie

Zastanawiacie się, skąd czerpaliśmy inspiracje, przygotowując naszą kampanię społeczną „Mała książka – wielki człowiek” oraz „wyprawki czytelnicze” dla Maluchów?

Cały czas towarzyszyło nam przekonanie, że „czytelnictwo zaczyna się już od kołyski” i ma niezmiernie istotny wpływ na dalszy rozwój dziecka oraz budowanie bliskości i więzi z rodzicem. Bardzo ważna była dla nas również możliwość czerpania z wieloletnich tradycji i doświadczeń projektów bookstartowyh, które z sukcesem realizowane są niemal na każdej szerokości geograficznej.

Pierwszy narodowy program, którego misją było umożliwienie rodzicom niemowląt dostępu do bezpłatnych i dostosowanych do wieku dziecka książek, powstał w 1992 r. w Wielkiej Brytanii. Pomysłodawcą projektu Bookstart była organizacja BookTrust, której jednym z wiodących celów jest zachęcanie rodzin, aby najwcześniej, jak to możliwe, czytały swoim dzieciom, opowiadały im historie rozwijające zdolności poznawcze, uczyły rymowanek i piosenek wspomagających mowę. Przypomniano rodzicom i opiekunom, że dzieci, którym od najmłodszych lat czyta się każdego dnia, odnoszą liczne korzyści edukacyjne, kulturalne, społeczne i emocjonalne. Działaniom tym towarzyszyła edukacja proczytelnicza poparta badaniami wskazującymi, że czytanie dzieciom od narodzin ma kluczowe znaczenie dla ich dalszego rozwoju i pomaga odnieść sukces w życiu.

W ramach projektu Bookstart rodzicom nowo narodzonych dzieci rozdawane są dwa uniwersalne pakiety: pierwszy (Bookstart Baby) otrzymują Maluchy w wieku od  0 do 12 miesięcy, w ramach odwiedzin pielęgniarek środowiskowych (health visitors), kolejny (Bookstart Treasure)  przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-4 lata i rozdawany głównie w przedszkolach.

Przez blisko 30 lat swojej działalności Booktrust poszerzał i udoskonalał projekt bookstartowy: opracowano m.in. pakiety dla dzieci z niepełnosprawnościami, niesłyszących,  niewidomych i niedowidzących oraz pakiety dwujęzyczne – dla dzieci emigrantów. Systemowymi działaniami realizowanymi dzięki kilku dodatkowym programom  objęto też starsze dzieci i młodzież, angażując w działania proczytelnicze przedszkola i szkoły.

Fundacja Booktrust stworzyła również międzynarodową sieć organizacji, które odpowiadają za rozdawanie „wyprawek czytelniczych” dzieciom w  swoich krajach. Obecnie sieć skupia blisko 30 krajów z Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej, a także Australii i Oceanii, które promują ideę czytania małym dzieciom i umożliwiają im bezpłatny dostęp do pięknych i mądrych książek.