O projekcie

O nas

Instytut Książki jest narodową instytucją kultury. Zostaliśmy powołani przez Ministra Kultury do promocji polskiej literatury na świecie oraz popularyzacji książek i czytelnictwa w kraju.

Głównym programem promującym czytelnictwo wśród dzieci w różnych grupach wiekowych jest kampania „Mała Książka – wielki człowiek”. Więcej o projekcie >>

Dla bibliotek opracowaliśmy, napisaliśmy i wdrożyliśmy system katalogowy MAK+. Od 2010 roku system został wdrożony w ponad 2200 bibliotekach. Doprowadziliśmy także do powstania w Polsce Dyskusyjnych Klubów Książki. W tej chwili działa ich już ponad 1700!

To jednak nie wszystko: zarządzamy programem Infrastruktura Bibliotek, którego strategicznym celem jest przekształcenie bibliotek gminnych w ośrodkach do 50 tys. mieszkańców w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i kultury, realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, i stanowi naszą odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych w Polsce.

Ponadto informujemy, zachęcamy i przekonujemy: tłumaczy literatury polskiej – by tłumaczyli polskie książki, zagranicznych wydawców – by wydawali ich tłumaczenia, organizatorów najrozmaitszych wydarzeń literackich z całego świata – by zapraszali polskich autorów do siebie. A kiedy są na to gotowi, pomagamy im to wszystko zrealizować. Dzięki finansowemu wsparciu, jakiego udzielamy w ramach Programu Translatorskiego © Poland w ciągu ostatnich lat za granicą ukazało się ponad 3000 tłumaczeń polskich tytułów! Między innymi: Miłosz, Herbert, Szymborska, Kapuściński, Tokarczuk, Stasiuk, Sapkowski, Krajewski, Miłoszewski, Chmielarz i wielu innych.

Administrujemy programami dotacyjnymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze literatury, natomiast od kwietnia 2010 jesteśmy wydawcą najstarszych i najbardziej zasłużonych polskich czasopism kulturalnych, m.in.: „Nowych Książek”, „Twórczości”, „Literatury na Świecie”, „Dialogu” czy „Odry”.

Poza tym prowadzimy serwis poświęcony działalności Instytutu Książki oraz realizowanych przezeń programów. Pod adresem www.instytutksiazki.pl można znaleźć aktualne wiadomości literackie, biogramy blisko 250 polskich autorów współczesnych, informacje o książkach wydanych w ostatnich latach, wywiady z pisarzami i tłumaczami, adresy wydawców i agencji literackich.