Projekt dla pierwszoklasistów – informacja dla szkół

Szkoły podstawowe, które otrzymały list z zaproszeniem do udziału w projekcie, nie muszą się zgłaszać/rejestrować, aby wziąć w nim udziału. Projektem będą objęte wszystkie szkoły, a materiały zostaną przekazane na podstawie informacji o liczbie uczniów w placówce z MEN.

Szkoły nie są również zobowiązane do przesyłania raportów z realizacji projektu. Projekt jest całkowicie bezpłatny, zarówno dla szkół, jak i uczniów. Instytut Książki pokrywa również koszty wysyłki wszystkich materiałów.

Więcej informacji: https://wielki-czlowiek.pl/pierwszoklasisci/

***

Rekrutacja do projektu dla przedszkolaków jest już zakończona i dotyczyła tylko bibliotek publicznych.